Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C39

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

C390 - Zhubný nádor horných dýchacích ciest, bližšie neurčený
C398 - Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C399 - Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy
 


 

comments powered by Disqus