Nezhubný nádor prsníka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D24

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus