Zhubný nádor recessus piriformis

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C12

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus