Zhubný nádor priedušnice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C33

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus