Zhubný nádor žlčníka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C23

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus