Zhubný nádor štítnej žľazy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C73

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus