Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D45

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus