Lymfatická leukémia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C91

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

C910 - Akútna lymfoblastová leukémia, bez remisie
C910 - Akútna lymfoblastová leukémia, v úplnej remisii
C910 - Akútna lymfoblastová leukémia
C911 - Chronická lymfatická leukémia, bez remisie
C911 - Chronická lymfatická leukémia, v úplnej remisii
C911 - Chronická lymfatická leukémia
C912 - Lymfatická leukémia-Subakútna lymfatická leukémia
C913 - Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez remisie
C913 - Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v úplnej remisii
C913 - Prolymfocytová leukémia
C914 - Vlasatobunková leukémia, bez remisie
C914 - Vlasatobunková leukémia, v úplnej remisii
C914 - Vlasatobunková (hairy cell) leukémia
C915 - T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, bez remisie
C915 - T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, v úplnej remisii
C915 - T-bunková leukémia dospelého veku
C916 - Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez remisie
C916 - Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v úplnej remisii
C917 - Iná lymfatická leukémia, okrem kompletnej remisie
C917 - Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii
C917 - Iná lymfatická leukémia
C918 - Zrelá B-bunková ALL, Burkittov typ, bez remisie
C918 - Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii
C919 - Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C919 - Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C919 - Nešpecifikovaná lymfatická leukémia
 


 

comments powered by Disqus