Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C80

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

C800 - Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej lokalizácie
C809 - Zhubný nádor, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus