Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C55

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus