Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D20

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

D200 - Nezhubný nádor retroperitonea
D201 - Nezhubný nádor pobrušnice
 


 

comments powered by Disqus