Zhubný nádor placenty (postieľky)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C58

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus