Zhubný nádor predstojnice (prostaty)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C61

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus