Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C97

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus