Zhubný nádor konečníka (rekta)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C20

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus