Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C07

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus