Myeloická leukémia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C92

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

C920 - Akútna myeloblastová leukémia (AML), okrem kompletnej remisie
C920 - Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii
C920 - Akútna myeloická leukémia
C921 - Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, okrem úplnej remisie
C921 - Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v úplnej remisii
C921 - Chronická myeloická leukémia
C922 - Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, okrem úplnej remisie
C922 - Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v úplnej remisii
C922 - Subakútna myeloická leukémia
C923 - Myelosarkóm, okrem kompletnej remisie
C923 - Myelosarkóm, v kompletnej remisii
C923 - Myeloický sarkóm
C924 - Akútna promyelocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C924 - Akútna promyelocytová leukémia, v úplnej remisii
C924 - Akútna promyelocytová leukémia
C925 - Akútna myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C925 - Akútna myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C925 - Akútna myelomonocytová leukémia
C926 - Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, okrem úplnej remisie
C926 - Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v úplnej remisii
C927 - Iná myeloická leukémia, okrem úplnej remisie
C927 - Iná myeloická leukémia, v úplnej remisii
C927 - Iná myeloická leukémia
C928 - Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, okrem úplnej remisie
C928 - Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v úplnej remisii
C929 - Myeloická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C929 - Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C929 - Nešpecifikovaná myeloická leukémia
 


 

comments powered by Disqus