Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C64

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus