Infekčné a parazitové choroby

A00 - Cholera
A01 - Brušný týfus a paratýfusy
A02 - Iné infekcie salmonelami
A03 - Bacilová červienka (dyzentéria) - šigelóza
A04 - Iné bakteriálne črevné infekcie
A05 - Iné bakteriálne otravy potravinami
A06 - Amébová červienka - amebóza
A07 - Iné protozoárne črevné choroby
A08 - Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie
A09 - Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu
A15 - Respiračná tuberkulóza bakteriologicky alebo histologicky potvrdená
A16 - Respiračná tuberkulóza bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená
A17 - Tuberkulóza nervového systému
A18 - Tuberkulóza iných orgánov
A19 - Miliárna tuberkulóza
A20 - Mor - pestis
A21 - Tularémia
A22 - Slezinová sneť - antrax
A23 - Brucelóza
A24 - Sopľavka - malleus a melioidóza - pseudomalleus
A25 - Horúčka od uhryznutia potkanom
A26 - Eryzipeloid - ruža ošípaných
A27 - Leptospiróza
A28 - Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
A30 - Lepra - [Hansenova choroba]
A31 - Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
A32 - Listerióza
A33 - Tetanus novorodencov
A34 - Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35 - Iný tetanus
A36 - Diftéria - záškrt
A37 - Divý kašeľ - pertussis
A38 - arlach (scarlatina)
A39 - Meningokoková infekcia
A40 - Streptokoková septikémia
A41 - Iné septikémie
A42 - Aktinomykotické infekcie
A43 - Nokardióza
A44 - Bartonelóza
A46 - Eryzipel (erysipelas, ruža)
A48 - Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
A49 - Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste
A50 - Vrodený syfilis - lues congenita
A51 - Včasný syfilis
A52 - Neskorý syfilis
A53 - Iný a nešpecifikovaný syfilis
A54 - Gonokoková infekcia
A55 - Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56 - Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby
A57 - Mäkký vred (ulcus molle)
A58 - Granuloma venereum (inguinale)
A59 - Trichomonóza
A60 - Anogenitálne infekcie herpetickými vírusmi [herpes simplex - plazivec jednoduchý]
A63 - Iné prevažne sexuálne prenášané choroby nezatriedené inde
A64 - Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A65 - Nevenerický syfilis
A66 - Yaws
A67 - Pinta [carate]
A68 - Návratné horúčky
A69 - Iné spirochétové infekcie
A70 - Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71 - Trachóm
A74 - Iné choroby vyvolané chlamýdiami
A75 - kvrnitý týfus - typhus exanthematicus
A77 - kvrnité horúčky [riketsiózy prenášané kliešťami]
A78 - Q-horúčka
A79 - Iné riketsiózy
A80 - Akútna poliomyelitída
A81 - Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému
A82 - Besnota - rabies, lyssa
A83 - Vírusové encefalitídy prenášané komármi
A84 - Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami
A85 - Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde
A86 - Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87 - Vírusová meningitída
A88 - Iné vírusové infekcie centrálneho nervového systému nezatriedené inde
A89 - Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90 - Horúčka dengue (klasická dengue)
A91 - Hemoragická horúčka dengue
A92 - Iné vírusové horúčky prenášané komármi
A93 - Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami nezatriedené inde
A94 - Vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
A95 - ltá zimnica
A96 - Arenavírusová hemoragická horúčka
A98 - Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde
A99 - Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka
B00 - Infekcie herpetickým vírusom [herpes simplex - plazivec jednoduchý]
B01 - Ovčie kiahne [varicella]
B02 - Zoster [herpes zoster - opasec - plazivec pásový]
B03 - Kiahne (variola)
B04 - Opičie kiahne
B05 - Osýpky - morbilli
B06 - Ružienka - [rubeola]
B07 - Vírusové bradavice (verrucae)
B08 - Iné vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice nezatriedené inde
B09 - Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
B15 - Akútna hepatitída A
B16 - Akútna hepatitída B
B17 - Iné akútne vírusové hepatitídy
B18 - Chronická vírusová hepatitída
B19 - Nešpecifikovaná vírusová hepatitída
B20 - Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami
B21 - Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] vyúsťujúca do zhubných nádorov
B22 - Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] vyúsťujúca do iných špecifikovaných chorôb
B23 - Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] vyúsťujúca do iných chorôb
B24 - Choroba HIV, bližšie neurčená
B25 - Cytomegalovírusová choroba
B26 - Mumps - parotitis epidemica
B27 - Infekčná mononukleóza
B30 - Vírusový zápal spojoviek - conjunctivitis virosa
B33 - Iné vírusové choroby nezatriedené inde
B34 - Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania
B35 - Dermatofytóza
B36 - Iné povrchové mykózy
B37 - Kandidóza
B38 - Kokcidioidomykóza
B39 - Histoplazmóza
B40 - Blastomykóza
B41 - Parakokcidioidomykóza
B42 - Sporotrichóza
B43 - Chromomykóza a feomykotický absces
B44 - Aspergilóza
B45 - Kryptokokóza
B46 - Zygomykóza
B47 - Mycetóm
B48 - Iné mykózy nezatriedené inde
B49 - Mykóza, bližšie neurčená
B50 - Malária zavinená Plasmodium falciparum
B51 - Malária zavinená Plasmodium vivax
B52 - Malária zavinená Plasmodium malariae
B53 - Iná parazitologicky potvrdená malária
B54 - Malária, bližšie neurčená
B55 - Leišmanióza
B56 - Africká trypanosomóza
B57 - Chagasova choroba
B58 - Toxoplazmóza
B59 - Pneumocystóza (J17.3*)
B60 - Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
B64 - Protozoárna choroba, bližšie neurčená
B65 - Schistosomóza [bilharzióza]
B66 - Iná trematodóza
B67 - Echinokokóza - hydatidóza
B68 - Tenióza
B69 - Cysticerkóza
B70 - Difylobotrióza a sparganóza
B71 - Iné infekcie plochými červami (cestódami)
B72 - Drakunkulóza
B73 - Onchocerkóza
B74 - Filariózy
B75 - Trichinelóza
B76 - Ankylostomóza a nekatorióza
B77 - Askarióza
B78 - Strongyloidóza
B79 - Trichuridóza
B80 - Enterobióza (mrle)
B81 - Iné črevné helmintózy nezatriedené inde
B82 - Nešpecifikovaný črevný parazitizmus
B83 - Iné helmintózy
B85 - Zavšivenie - pedikulóza a ftiriáza
B86 - Svrab (scabies)
B87 - Myióza
B88 - Iné zamorenia (infestácie)
B89 - Parazitová choroba, bližšie neurčená
B90 - Neskoré následky tuberkulózy
B91 - Následky poliomyelitídy
B92 - Následky lepry
B94 - Neskoré následky iných a nešpecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb
B95 - Streptokoky a stafylokoky ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách
B96 - Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách
B97 - Vírusové agensy ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách
B99 - Iná a bližšie neurčená infekčná choroba
 


 

comments powered by Disqus