Choroby močovopohlavnej sústavy

N00 - Akútny nefritický syndróm
N01 - Chytro progredujúci nefritický syndróm
N02 - Návratná a pretrvávajúca hematúria
N03 - Chronický nefritický syndróm
N04 - Nefrotický syndróm
N05 - Nešpecifikovaný nefritický syndróm
N06 - Izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfologickými zmenami
N07 - Hereditárna nefropatia nezatriedená inde
N08 - Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde
N10 - Akútna tubulointersticiálna nefritída
N11 - Chronická tubulointersticiálna nefritída
N12 - Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna, alebo chronická
N13 - Obštrukčná a refluxová uropatia
N14 - Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi
N15 - Iné renálne tubulointersticiálne choroby
N16 - Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde
N17 - Akútne zlyhanie obličiek
N18 - Chronické zlyhanie obličiek
N19 - Zlyhávanie obličiek, bližšie neurčené
N20 - Konkrement (kameň) obličky a močovodu - nephrolithiasis et ureterolithiasis
N21 - Konkrement v dolných močových cestách
N22 - Konkrement v močových cestách pri chorobách zatriedených inde
N23 - Obličková kolika, bližšie neurčená
N25 - choroby zo zhoršenej obličkovej tubulárnej funkcie
N26 - Scvrknutá oblička, bližšie neurčená
N27 - Malá oblička z neznámej príčiny
N28 - Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde
N29 - Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde
N30 - Cystitída
N31 - Neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra nezatriedená inde
N32 - Iné choroby močového mechúra
N33 - Choroby močového mechúra pri chorobách zatriedených inde
N34 - Uretritída a uretrálny syndróm
N35 - Striktúra uretry - zúženina močovej rúry
N36 - Iné poruchy močovej rúry
N37 - Poruchy močovej rúry pri chorobách zatriedených inde
N39 - Iné choroby močovej sústavy
N40 - Hyperplázia prostaty (predstojnice)
N41 - Zápalové choroby prostaty
N42 - Iné choroby prostaty
N43 - Hydrokéla a spermatokéla
N44 - Torzia semenníka
N45 - Orchitída a epididymitída
N46 - Mužská neplodnosť
N47 - Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza
N48 - Iné choroby penisu
N49 - Zápalové choroby mužských genitálií nezatriedené inde
N50 - Iné choroby mužských pohlavných orgánov
N51 - Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde
N60 - Benígna dysplázia prsníka
N61 - Zápalová choroba prsníka
N62 - Hypertrofia prsníka
N63 - Hrčka v prsníku, bližšie neurčená
N64 - Iné choroby prsníka
N70 - Zápaly vajíčkovodov a vaječníkov - salpingitis et oophoritis
N71 - Zápalové choroby maternice okrem krčka
N72 - Zápalová choroba krčka maternice
N73 - Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov
N74 - Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde
N75 - Choroby Bartholiniho žľazy
N76 - Iné zápaly pošvy a vulvy
N77 - Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách zatriedených inde
N80 - Endometrióza
N81 - Prolaps - vykĺznutie - ženských genitálií
N82 - Fistuly - píšťale - ženských pohlavných orgánov
N83 - Nezápalové choroby vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice
N84 - Polyp ženských pohlavných orgánov
N85 - Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka
N86 - Erózia a ektropium krčka maternice
N87 - Dysplázia krčka maternice
N88 - Iné nezápalové zmeny krčka maternice
N89 - Iné nezápalové zmeny pošvy
N90 - Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
N91 - Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia
N92 - Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia
N93 - Iné abnormálne maternicové a pošvové krvácanie
N94 - Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom
N95 - Menopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy
N96 - Sklon k habituálnemu potrácaniu
N97 - enská neplodnosť
N98 - Komplikácie spojené s umelým oplodnením
N99 - Pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde
 


 

comments powered by Disqus