Choroby oka a očných adnexov

H00 - Hordeolum - jačmeň a chalazion - studený jačmeň
H01 - Iný zápal mihalnice
H02 - Iné choroby mihalnice
H03 - Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde
H04 - Choroby slzných orgánov
H05 - Choroby očnice
H06 - Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde
H10 - Zápal spojovky - conjunctivis
H11 - Iné choroby spojovky
H13 - Choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde
H15 - Choroby bielka
H16 - Zápal rohovky - keratitis
H17 - Jazvy a zákaly rohovky
H18 - Iné choroby rohovky
H19 - Choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H20 - Iridocyklitída
H21 - Iné choroby dúhovky a vráskovca
H22 - Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde
H25 - Starecký zákal šošovky - cataracta senilis
H26 - Iný zákal šošovky
H27 - Iné choroby šošovky
H28 - Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde
H30 - Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
H31 - Iné choroby cievovky
H32 - Choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde
H33 - Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie sietnice - ruptura retinae
H34 - Cievne oklúzie sietnice
H35 - Iné choroby sietnice
H36 - Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde
H40 - Glaukóm
H42 - Glaukóm pri chorobách zatriedených inde
H43 - Choroby sklovca
H44 - Choroby očnej gule
H45 - Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H46 - Zápal zrakového nervu (neuritis nervi optici)
H47 - Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
H48 - Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H49 - Paralytický strabizmus (škuľavosť)
H50 - Iný strabizmus (škuľavosť)
H51 - Iné poruchy binokulárnych pohybov
H52 - Poruchy refrakcie a akomodácie
H53 - Poruchy videnia
H54 - Slepota a slabozrakosť
H55 - Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka
H57 - Iné choroby oka a jeho adnexov
H58 - Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde
H59 - Pozákrokové choroby oka a očných adnexov nezatriedené inde
 


 

comments powered by Disqus