Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

P00 - Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky, ktoré nemusia súvisieť s terajšou ťarchavosťou
P01 - Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami ťarchavosti matky
P02 - Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami placenty, pupkovej šnúry a blán
P03 - Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu
P04 - Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo materské mlieko
P05 - Nízka hmotnosť a podvýživa plodu
P07 - Poruchy súvisiace so skrátenou ťarchavosťou a nízkou pôrodnou hmotnosťou nezaradené inde
P08 - Poruchy súvisiace s predĺženou ťarchavosťou a vysokou pôrodnou hmotnosťou
P10 - Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode
P11 - Iné pôrodné poranenia centrálneho nervového systému
P12 - Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy
P13 - Pôrodné poranenie kostry
P14 - Pôrodné poranenie periférneho nervového systému
P15 - Iné poranenia pri pôrode
P20 - Vnútromaternicová hypoxia
P21 - Pôrodná asfyxia
P22 - Syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca
P23 - Kongenitálna pneumónia
P24 - Novorodenecké syndrómy z aspirácie
P25 - Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde
P26 - Pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde
P27 - Chronická respiračná porucha vznikajúca v perinatálnej perióde
P28 - Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde
P29 - Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde
P35 - Kongenitálne vírusové choroby
P36 - Bakteriálna sepsa novorodenca
P37 - Iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby
P38 - Omfalitída u novorodenca bez krvácania alebo s miernym krvácaním
P39 - Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
P50 - Fetálna strata krvi
P51 - Krvácanie z pupka u novorodenca
P52 - Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu a novorodenca
P53 - Hemoragická choroba plodu a novorodenca
P54 - Iné krvácania novorodenca
P55 - Hemolytická choroba plodu a novorodenca
P56 - Hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby
P57 - Kernikterus
P58 - Novorodenecká žltačka z inej nadmernej hemolýzy
P59 - Novorodenecká žltačka z iných a nešpecifikovaných príčin
P60 - Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca
P61 - Iné perinatálne hematologické poruchy
P70 - Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov špecifické pre plod a novorodenca
P71 - Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu kalcia a magnézia
P72 - Iné prechodné novorodenecké endokrinné poruchy
P74 - Iné prechodné novorodenecké poruchy elektrolytov a metabolizmu
P75 - Choroby tráviacej sústavy plodu a novorodenca
P76 - Iné črevné obštrukcie novorodenca
P77 - Nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca
P78 - Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov
P80 - Hypotermia novorodenca
P81 - Iné poruchy regulácie teploty novorodenca
P83 - Iné poruchy kože špecifické pre plod a novorodenca
P90 - Kŕče (konvulzie) u novorodenca
P91 - Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
P92 - Problémy s chovaním (“kŕmením”) novorodenca
P93 - Reakcia na lieky a intoxikácia liekmi podanými plodu a novorodencovi
P94 - Poruchy svalového tonusu novorodenca
P95 - Smrť plodu z bližšie neurčenej príčiny
P96 - Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
 


 

comments powered by Disqus