Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

R00 - Poruchy srdcového rytmu
R01 - Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky
R02 - Gangréna, nezatriedená inde
R03 - Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia
R04 - Krvácanie z dýchacích ciest
R05 - Kašeľ
R06 - Odchýlky dýchania
R07 - Bolesť v hrdle a v hrudníku
R09 - Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy
R10 - Bolesť v oblasti brucha a panvy
R11 - Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)
R12 - Pálenie záhy
R13 - Dysfágia - ťažké prehĺtanie
R14 - Flatulencia a podobné poruchy
R15 - Inkontinencia stolice
R16 - Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde
R17 - Žltačka, bližšie neurčená
R18 - Ascites (brušná vodnatieľka)
R19 - Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha
R20 - Poruchy kožnej citlivosti
R21 - Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky
R22 - Lokalizované navretie, hrča a uzlík kože a podkožného tkaniva
R23 - Iné kožné zmeny
R25 - Abnormálne mimovôľové pohyby
R26 - Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti)
R27 - Iné poruchy koordinácie
R29 - Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervového systému, svalovej a kostrovej sústavy
R30 - Bolesť pri močení
R31 - Hematúria, bližšie neurčená
R32 - Inkontinencia moču, bližšie neurčená
R33 - Retencia moču
R34 - Anúria a oligúria
R35 - Polyúria
R36 - Výtok z uretry
R39 - Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy
R40 - Somnolencia, stupor a kóma
R41 - Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia
R42 - Závrat (vertigo)
R43 - Poruchy čuchu a chuti
R44 - Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania
R45 - Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu
R46 - Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania
R47 - Poruchy reči nezatriedené inde
R48 - Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené inde
R49 - Poruchy hlasu
R50 - Horúčka neznámeho pôvodu
R51 - Bolesť hlavy
R52 - Bolesť nezatriedená inde
R53 - Malátnosť a únava
R54 - Senilita
R55 - Synkopa a kolaps
R56 - Kŕče nezatriedené inde
R57 - ok nezatriedený inde
R58 - Krvácanie, nezatriedené inde
R59 - Zväčšené lymfatické uzliny
R60 - Opuch nezatriedený inde
R61 - Hyperhidróza - nadmerné potenie
R62 - Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
R63 - Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín
R64 - Kachexia (vycivenosť)
R68 - Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky
R69 - Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti
R70 - Zvýšená sedimentácia erytrocytov a odchýlky viskozity plazmy
R71 - Abnormality červených krviniek
R72 - Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde
R73 - Zvýšená hladina glukózy v krvi
R74 - Abnormálne hladiny enzýmov v sére
R75 - Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
R76 - Iné abnormálne imunologické nálezy v sére
R77 - Iné abnormality bielkovín plazmy
R78 - Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi neprítomných
R79 - Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi
R80 - Izolovaná proteinúria
R81 - Glykozúria
R82 - Iné abnormálne nálezy v moči
R83 - Abnormálne nálezy v mozgovomiechovom moku
R84 - Abnormálne nálezy vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka
R85 - Abnormálne nálezy vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny
R86 - Abnormálne nálezy vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov
R87 - Abnormálne nálezy vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov
R89 - Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív
R90 - Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálneho nervového systému
R91 - Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc
R92 - Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka
R93 - Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní iných štruktúr tela
R94 - Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení
R95 - Náhla smrť dojčaťa
R96 - Iná náhla smrť z neznámej príčiny
R98 - Smrť bez svedkov
R99 - Iná nepresne určená a neurčená príčina smrti
 


 

comments powered by Disqus