Choroby dýchacej sústavy

J00 - Akútny zápal nosohltana (nádcha)
J01 - Akútny zápal prinosových dutín - sinusitis acuta
J02 - Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta
J03 - Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta
J04 - Akútny zápal hrtana a priedušnice - laryngitis et tracheitis acuta
J05 - Akútny obštrukčný zápal hrtana - krup a zápal hrtanovej príklopky - epiglottitis
J06 - Akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach
J09 - Chrípka, zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky
J10 - Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky
J11 - Chrípka vyvolaná neidentifikovaným vírusom
J12 - Vírusový zápal pľúc nezatriedený inde
J13 - Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom pneumónie
J14 - Zápal pľúc, zapríčinený Haemophilus influenzae
J15 - Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde
J16 - Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami nezatriedený inde
J17 - Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde
J18 - Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom
J20 - Akútny zápal priedušiek - bronchitis acuta
J21 - Akútny zápal priedušničiek - bronchiolitis acuta
J22 - Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J30 - Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
J31 - Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana - rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronica
J32 - Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
J33 - Nosový polyp
J34 - Iné choroby nosa a prinosových dutín
J35 - Chronické choroby mandlí a adenoidného tkaniva
J36 - Peritonzilárny absces
J37 - Chronická laryngitída a laryngotracheitída
J38 - Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde
J39 - Iné choroby horných dýchacích ciest
J40 - Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
J41 - Jednoduchá a mukopurulentná chronická bronchitída
J42 - Chronická bronchitída, bližšie neurčená
J43 - Emfyzém pľúc - rozdutie pľúc
J44 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba
J45 - Astma - záduch
J46 - Status asthmaticus (záduchový stav)
J47 - Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek)
J60 - Pneumokonióza baníkov uhoľných baní
J61 - Pneumokonióza, zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami
J62 - Silikóza
J63 - Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi
J64 - Pneumokonióza, bližšie neurčená
J65 - Pneumokonióza združená s tuberkulózou
J66 - Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom
J67 - Exogénna alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom
J68 - Choroby dýchacej sústavy zapríčinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a výparov
J69 - Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo tekutinami
J70 - Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi
J80 - Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)
J81 - Pľúcny opuch (pľúcny edém)
J82 - Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde
J84 - Iné choroby interstícia pľúc
J85 - Absces pľúc a medzipľúcia
J86 - Pyotorax
J90 - Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde
J91 - Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
J92 - Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie
J93 - Pneumotorax
J94 - Iné choroby pohrudnice
J95 - Pozákrokové respiračné ochorenia nezatriedené inde
J96 - Respiračné zlyhanie nezatriedené inde
J98 - Iné choroby dýchacej sústavy
J99 - Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus