Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01 - Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom
V02 - Poranenie chodca pri zrážke s dvoj- alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V03 - Poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V04 - Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V05 - Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V06 - Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V09 - Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode
V10 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V11 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom
V12 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V13 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V14 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V15 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V16 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V17 - Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V18 - Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky
V19 - Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V20 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V21 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom
V22 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V23 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V24 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V25 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V26 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V27 - Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V28 - Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky
V29 - Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V30 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V31 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom
V32 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V33 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V34 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V35 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V36 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V37 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V38 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez zrážky
V39 - Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V40 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V41 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom
V42 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V43 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným dodávkovým alebo nákladným autom
V44 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom
V45 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V46 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V47 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V48 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky
V49 - Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V50 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V51 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s bicyklistom
V52 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V53 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V54 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom
V55 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V56 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V57 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V58 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez zrážky
V59 - Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V60 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V61 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom
V62 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V63 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V64 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V65 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V66 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným Nemotorovým vozidlom
V67 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V68 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky
V69 - Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V70 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom
V71 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom
V72 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom
V73 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom
V74 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom
V75 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom
V76 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom
V77 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom
V78 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej nehode bez zrážky
V79 - Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách
V80 - Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvieraťom pri dopravnej nehode
V81 - Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo v koľajovom vozidle pri dopravnej nehode
V82 - Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode
V83 - Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselných objektoch pri dopravnej nehode
V84 - Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve pri dopravnej nehode
V85 - Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode
V86 - Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inak upravenom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode
V87 - Presne určený typ dopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného neznámy
V88 - Presne určený typ nedopravnej nehody, ALE spôsob dopravy poraneného neznámy
V89 - Dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu vozidla
V90 - Nehoda plavidla zapríčiňujúca utopenie a topenie
V91 - Nehoda plavidla zapríčiňujúca iné poškodenia
V92 - Utopenie a topenie pri vodnej doprave bez nehody plavidla
V93 - Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla nezapríčiňujúca utopenie a topenie
V94 - Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave
V95 - Dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho
V96 - Dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho
V97 - Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave
V98 - Iné bližšie určené dopravné nehody
V99 - Dopravná nehoda, bližšie neurčená
W00 - Pád na tej istej úrovni na ľade a snehu
W01 - Pád na tej istej úrovni následkom pošmyknutia, potknutia a zakopnutia
W02 - Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo jazde na skateboarde
W03 - Iný pád na tej istej rovine, zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo sotením inou osobou
W04 - Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami
W05 - Pád z invalidného vozíka (kolieskovej stoličky)
W06 - Pád z postele
W07 - Pád zo stoličky
W08 - Pád z iného nábytku
W09 - Pád z náradia ihriska
W10 - Pád na schody a zo schodov alebo stupňov
W11 - Pád na rebrík a z rebríka
W12 - Pád na lešenie a z lešenia
W13 - Pád z budovy alebo konštrukcie alebo prepadnutie nimi
W14 - Pád zo stromu
W15 - Pád z brala (skaly)
W16 - Ponáranie alebo skákanie do vody ako príčina poranenia iného, ako je utopenie alebo topenie
W17 - Iný pád z jednej úrovne na druhú
W18 - Iný pád na tej istej úrovni
W19 - Pád, bližšie neurčený
W20 - Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom
W21 - Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím
W22 - Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi
W23 - Zachytenie, pomliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich
W24 - Zachytenie zdvíhacími a prenosovými zariadeniami, nezatriedené inde
W25 - Poranenie (kontakt) ostrým sklom
W26 - Poranenie (kontakt s) nožom, mečom alebo dýkou
W27 - Poranenie (kontakt s) ručným náradím bez pohonu
W28 - Poranenie (kontakt s) motorovým strihačom trávnika
W29 - Poranenie (kontakt) iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť
W30 - Poranenie (kontakt s) poľnohospodárskymi mechanizmami
W31 - Poranenie (kontakt s) inými a bližšie neurčenými mechanizmami
W32 - Zásah výstrelom z krátkej (ručnej) strelnej zbrane
W33 - Zásah výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane
W34 - Zásah výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane
W35 - Zásah výbuchom a puknutie nádrže bojlera
W36 - Zásah výbuchom a puknutie plynového valca
W37 - Zásah výbuchom a puknutie nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice
W38 - Zásah výbuchom a puknutie iných bližšie určených zariadení pod tlakom
W39 - Zásah výstrelom z ohňostroja
W40 - Zásah výbuchom iných materiálov
W41 - Vystavenie účinku prúdenia pod vysokým tlakom
W42 - Poranenie účinkom hluku
W43 - Poškodenie účinkom vibrácií
W44 - Cudzie teleso vnikajúce do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela
W45 - Cudzie teleso alebo predmet prenikajúci cez kožu
W46 - Kontakt s hypodermickou ihlou
W49 - Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl
W50 - Udretie, bitie, kopnutie, vykrútenie, uštipnutie, alebo poškriabanie inou osobou
W51 - Sotenie alebo narazenie sotením do inej osoby
W52 - Pomliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike
W53 - Uhryznutie potkanom
W54 - Uhryznutie alebo udretie psom
W55 - Uhryznutie alebo udretie iným cicavcom
W56 - Poranenie morským zvieraťom
W57 - Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a iným nejedovatým článkonožcom
W58 - Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom
W59 - Uhryznutie alebo pomliaždenie iným plazom
W60 - Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami
W64 - Poranenie inými a bližšie neurčenými živými mechanickými silami
W65 - Utopenie a topenie vo vani
W66 - Utopenie a topenie po páde do vane
W67 - Utopenie a topenie v plaveckom bazéne
W68 - Utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna
W69 - Utopenie a topenie v prírodných vodách
W70 - Utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách
W73 - Iné utopenie a topenie, bližšie určené
W74 - Utopenie a topenie, bližšie neurčené
W75 - Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli
W76 - Iné náhodné obesenie a zaškrtenie
W77 - Udusenie, zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi
W78 - Vdýchnutie obsahu žalúdka (vývratkov)
W79 - Vdýchnutie a prehltnutie potravy, zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest
W80 - Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov, zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest
W81 - Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka
W83 - Iné bližšie určené ohrozenie dýchania
W84 - Bližšie neurčené ohrozenie dýchania
W85 - Vystavenie elektrickému vedeniu
W86 - Vystavenie inému bližšie určenému elektrickému prúdu
W87 - Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom
W88 - Vystavenie ionizujúcemu žiareniu
W89 - Vystavenie umelému viditeľnému a ultrafialovému svetlu
W90 - Vystavenie inému neionizujúcemu žiareniu
W91 - Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia
W92 - Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu
W93 - Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu
W94 - Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu
W99 - Vystavenie inému a bližšie neurčenému umelému činiteľovi prostredia
X00 - Vystavenie nekontrolovanému ohňu v budove alebo stavbe
X01 - Vystavenie nekontrolovanému ohňu mimo budovy alebo stavby
X02 - Vystavenie kontrolovanému ohňu v budove alebo stavbe
X03 - Vystavenie kontrolovanému ohňu mimo budovy alebo stavby
X04 - Vystavenie zapáleniu veľmi horľavého materiálu
X05 - Vystavenie zapáleniu alebo roztopeniu nočného oblečenia
X06 - Vystavenie zapáleniu alebo roztopeniu iného oblečenia a šiat
X08 - Vystavenie inému bližšie určenému dymu, ohňu a plameňu
X09 - Vystavenie bližšie neurčenému dymu, ohňu a plameňu
X10 - Kontakt s horúcim nápojom, potravinami, tukom a olejom na varenie
X11 - Kontakt s horúcou vodovodnou vodou
X12 - Kontakt s inou horúcou tekutinou
X13 - Kontakt s vodnou parou a horúcimi výparmi
X14 - Kontakt s horúcim vzduchom a plynom
X15 - Kontakt s horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnosti
X16 - Kontakt s horúcimi varičmi, radiátormi a rúrami
X17 - Kontakt s horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi
X18 - Kontakt s inými horúcimi kovmi
X19 - Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami
X20 - Kontakt s jedovatým hadom alebo jaštericou
X21 - Kontakt s jedovatým pavúkom
X22 - Kontakt so škorpiónom
X23 - Kontakt so sršňom, osou alebo včelou
X24 - Kontakt so stonožkou a jedovatou tropickou mnohonožkou
X25 - Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým článkonožcom
X26 - Kontakt s jedovatým morským zvieraťom alebo rastlinou
X27 - Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým zvieraťom
X28 - Kontakt s inou bližšie určenou jedovatou rastlinou
X29 - Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami
X30 - Vystavenie nadmernej prirodzenej horúčave
X31 - Vystavenie nadmernému prirodzenému chladu
X32 - Vystavenie slnečnému svetlu
X33 - Obeť blesku
X34 - Obeť zemetrasenia
X35 - Obeť výbuchu sopky
X36 - Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme
X37 - Obeť ničivej víchrice
X38 - Obeť záplavy
X39 - Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených prírodných síl
X40 - Náhodná otrava a priotrávenie neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
X41 - Náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedená inde
X42 - Náhodná otrava a priotrávenie opioidovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedená inde
X43 - Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami, účinkujúcimi na autonómnu nervovú sústavu
X44 - Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami
X45 - Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom
X46 - Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogénovanými uhľovodíkmi a ich výparmi
X47 - Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi
X48 - Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi
X49 - Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami
X50 - Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby
X51 - Cestovanie a pohyb
X52 - Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí
X53 - Nedostatok potravy
X54 - Nedostatok vody
X57 - Bližšie neurčený nedostatok
X58 - Vystavenie inému bližšie určenému vplyvu
X59 - Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom
X60 - Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
X61 - Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedené inde
X62 - Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením opioidovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedené inde
X63 - Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením liekmi, účinkujúcimi na autonómnu nervovú sústavu
X64 - Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liekmi, liečivami a biologicky aktívnymi látkami
X65 - myselné samopoškodenie otravou a priotrávením alkoholom
X66 - Úmyselné samopoškodenie otravou a priotrávením organickými rozpúšťadlami, halogénovanými uhľovodíkmi a ich výparmi
X67 - myselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými plynmi a výparmi
X68 - myselné samopoškodenie otravou a priotrávením pesticídmi
X69 - myselné samopoškodenie otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodlivými látkami
X70 - Úmyselné samopoškodenie obesením, zaškrtením a zadusením
X71 - myselné samopoškodenie utopením a topením
X72 - myselné samopoškodenie výstrelom z ručnej zbrane
X73 - Úmyselné samopoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane
X74 - myselné samopoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane
X75 - myselné samopoškodenie výbušnou látkou
X76 - Úmyselné samopoškodenie dymom, požiarom a plameňmi
X77 - Úmyselné samopoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi
X78 - myselné samopoškodenie ostrým predmetom
X79 - myselné samopoškodenie tupým predmetom
X80 - myselné samopoškodenie skokom z výšky
X81 - myselné samopoškodenie skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet
X82 - myselné samopoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom
X83 - myselné samopoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami
X84 - myselné sebapoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami
X85 - Napadnutie liekmi, liečivami a biologicky aktívnymi látkami
X86 - Napadnutie žieravinami
X87 - Napadnutie pesticídmi
X88 - Napadnutie plynmi a výparmi
X89 - Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami
X90 - Naopadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami
X91 - Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením
X92 - Napadnutie utopením a topením
X93 - Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane
X94 - Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane
X95 - Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane
X96 - Napadnutie výbušnými látkami
X97 - Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi
X98 - Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi
X99 - Napadnutie ostrým predmetom
Y00 - Napadnutie tupým predmetom
Y01 - Napadnutie zhodením z výšky
Y02 - Napadnutie sotením alebo umiestnením obete pred pohybujúci sa predmet
Y03 - Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom
Y04 - Napadnutie s použitím fyzickej sily
Y05 - Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily
Y06 - Zanedbanie starostlivosti a opustenie
Y07 - Iné syndrómy týrania
Y08 - Napadnutie iným bližšie určeným spôsobom
Y09 - Napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi
Y10 - Otrava a priotrávenie neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y11 - Otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedenými inde, a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y12 - Otrava opioidovými analgetikami a halucinogénmi (psychodysleptikami), nezatriedená inde, a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y13 - Otrava inými liekmi, účinkujúcimi na autonómnu nervovú sústavu a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y14 - Otrava inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y15 - Otrava alkoholom a vystavenie (expozícia) alkoholu, s neurčeným úmyslom
Y16 - Otrava organickými rozpúšťadlami, halogénovanými uhľovodíkmi a ich výparmi a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y17 - Otrava inými plynmi a výparmi a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y18 - Otrava pesticídmi a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y19 - Otrava inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom
Y20 - Obesenie, zaškrtenie a udusenie, s neurčeným úmyslom
Y21 - Utopenie a topenie, s neurčeným úmyslom
Y22 - Zásah výstrelom z ručnej zbrane, s neurčeným úmyslom
Y23 - Zásah výstrelom z pušky (guľovnice), brokovnice a dlhej strelnej zbrane, s neurčeným úmyslom
Y24 - Zásah výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane, s neurčeným úmyslom
Y25 - Kontakt s výbušnou látkou, s neurčeným úmyslom
Y26 - Vystavenie dymu, požiaru a plameňom, s neurčeným úmyslom
Y27 - Kontakt s parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi, s neurčeným úmyslom
Y28 - Kontakt s ostrým predmetom, s neurčeným úmyslom
Y29 - Kontakt s tupým predmetom, s neurčeným úmyslom
Y30 - Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom
Y31 - Pád, ľahnutie si alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet alebo do neho, s neurčeným úmyslom
Y32 - Nehoda motorového vozidla, s neurčeným úmyslom
Y33 - Iná udalosť s neurčeným úmyslom, bližšie určená
Y34 - Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom
Y35 - Zákonný zákrok
Y36 - Vojnové operácie
Y40 - Celkovo účinkujúce antibiotiká
Y41 - Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné a protiparazitárne lieky
Y42 - Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty
Y43 - Látky s primárne celkovým účinkom
Y44 - Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi
Y45 - Analgetiká, antipyretiká a protizápalové liečivá
Y46 - Antiepileptiká a antiparkinsoniká
Y47 - Sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká
Y48 - Anestetiká a terapeutické plyny
Y49 - Psychotropné lieky nezatriedené inde
Y50 - Stimulanciá centrálneho nervového systému nezatriedené inde
Y51 - Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový systém
Y52 - Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu
Y53 - Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu sústavu
Y54 - Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na metabolizmus minerálov a kyseliny močovej
Y55 - Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Y56 - Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na kožu a na sliznicu a liečivá používané v oftalmológii, otorinolaryngológii a stomatológii
Y57 - Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky
Y58 - Bakteriálne vakcíny
Y59 - Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky
Y60 - Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas lekárskej starostlivosti
Y61 - Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas lekárskej starostlivosti
Y62 - Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej starostlivosti
Y63 - Nedodržanie dávkovania počas lekárskej starostlivosti
Y64 - Kontaminované liečivá alebo biologické látky
Y65 - Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti
Y66 - Neposkytnutie lekárskej starostlivosti
Y69 - Bližšie neurčené poškodenie počas lekárskej starostlivosti
Y70 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v anesteziológii
Y71 - Nepriaznivé príhody pri použití kardiovaskulárnych technických pomôcok
Y72 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v otorinolaryngológii
Y73 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v gastroenterológii a v urológii
Y74 - Nepriaznivé príhody pri použití technických nemocničných a osobných pomôcok
Y75 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v neurológii
Y76 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v gynekológii a pôrodníctve
Y77 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v oftalmológii
Y78 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v rádiológii
Y79 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v ortopédii
Y80 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok pri fyzikálnej liečbe
Y81 - Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii
Y82 - Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie neurčených lekárskych technických pomôcok
Y83 - Chirurgická operácia a iné chirurgické zákroky ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie bez spomenutia nehody v čase výkonu
Y84 - Iné lekárske postupy ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskorších komplikácií bez spomenutia nehody v čase výkonu
Y85 - Neskoré následky dopravných nehôd
Y86 - Neskoré následky iných nehôd
Y87 - Neskoré následky úmyselného sebapoškodenia, napadnutia a poškodenia s neurčeným úmyslom
Y88 - Neskoré následky lekárskej starostlivosti ako vonkajšej príčiny
Y89 - Neskoré následky iných vonkajších príčin
Y90 - Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom alkoholu v krvi
Y91 - Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený stupňom intoxikácie
Y95 - Nozokomiálna choroba
Y96 - Choroba z povolania (súvisiaca s prácou)
Y97 - Choroba súvisiaca so znečisteným životným prostredím
Y98 - Choroba (stav), súvisiaca so spôsobom života
 


 

comments powered by Disqus