Gravidita, pôrod a šestonedelie

O00 - Mimomaternicová ťarchavosť
O01 - Mola hydatidosa
O02 - Iné abnormálne produkty koncepcie
O03 - Spontánny potrat
O04 - Medicínsky potrat
O05 - Iný potrat
O06 - Nešpecifikovaný potrat
O07 - Neúspešný pokus o potrat
O08 - Komplikácie po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
O10 - Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie
O11 - Predtým existujúca artériová hypertenzia komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, s nasadajúcou preeklampsiou
O12 - Gestačný [ťarchavosťou vyvolaný] edém a proteinúria bez hypertenzie
O13 - Gestačná (vyvolaná graviditou) artériová hypertenzia bez významnej proteinúrie
O14 - Gestačná [ťarchavosťou vyvolaná] hypertenzia s významnou proteinúriou
O15 - Eklampsia
O16 - Artériová hypertenzia matky, bližšie neurčená
O20 - Krvácanie vo včasnej ťarchavosti
O21 - Nadmerné dávenie v ťarchavosti - hyperemesis gravidarum
O22 - ilové komplikácie v ťarchavosti
O23 - Infekcie močovopohlavných orgánov v ťarchavosti
O24 - Diabetes mellitus v ťarchavosti
O25 - Podvýživa v gravidite
O26 - Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace najmä s ťarchavosťou
O28 - Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky
O29 - Komplikácie anestézie v ťarchavosti
O30 - Viacplodová ťarchavosť
O31 - Komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť
O32 - Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
O33 - Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii)
O34 - Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánov matky
O35 - Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu
O36 - Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo suspektných problémoch s plodom
O40 - Polyhydramnion
O41 - Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán
O42 - Predčasné puknutie blán
O43 - Nepravidelnosti placenty
O44 - Placenta praevia - vcestná placenta
O45 - Predčasné odlupovanie placenty [abruptio placentae]
O46 - Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde
O47 - Hroziaci predčasný pôrod
O48 - Predĺžená gravidita
O60 - Predčasný pôrod
O61 - Neúspešná indukcia pôrodnej činnosti
O62 - Nepravidelnosti pôrodnej činnosti
O63 - Predĺžená pôrodná činnosť
O64 - Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou polohou a naliehaním plodu
O65 - Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy matky
O66 - Iné komplikácie pôrodu
O67 - Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný krvácaním pri pôrode nezatriedené inde
O68 - Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym distresom
O69 - Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný nepravidelnosťami pupkovej šnúry
O70 - Poranenie hrádze pri pôrode
O71 - Iné pôrodné poranenie
O72 - Krvácanie po pôrode
O73 - Zadržanie placenty a blán bez krvácania
O74 - Komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pri pôrode
O75 - Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu nezatriedené inde
O80 - Spontánny pôrod jedného plodu
O81 - Pôrod jedného plodu kliešťami alebo vákuovým extraktorom
O82 - Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
O83 - Iné vedenie pôrodu jedného plodu
O84 - Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti
O85 - Puerperálna sepsa (horúčka šestonedieľok)
O86 - Iné puerperálne infekcie
O87 - ilové komplikácie v popôrodí
O88 - Pôrodnícka embólia
O89 - Komplikácie anestézie v popôrodí
O90 - Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
O91 - Infekcie prsníka spojené s pôrodom
O92 - Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené s pôrodom
O94 - Následky komplikácií gravidity, pôrodu a šestonedelia
O95 - Smrť v gravidite z bližšie neurčenej príčiny
O96 - Smrť z akejkoľvek pôrodníckej príčiny po vyše 42 dňoch, ale menej ako po roku po pôrode
O97 - Smrť následkom priamych pôrodníckych príčin
O98 - Infekčné a parazitárne choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie
O99 - Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú ťarchavosť, pôrod a popôrodie
 


 

comments powered by Disqus