Choroby nervovej sústavy

G00 - Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde
G01 - Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G02 - Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
G03 - Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými chorobách zatriedených inde a nešpecifikovanými príčinami
G04 - Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
G05 - Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde
G06 - Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm
G07 - Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G08 - Intrakraniálna (vnútročrepová, vnútrolebková) a intraspinálna (vnútrochrbticová) flebitída a tromboflebitída
G09 - Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
G10 - Huntingtonova choroba
G11 - Hereditárna ataxia
G12 - Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
G13 - Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde
G14 - Postpoliomyelitický syndróm
G20 - Parkinsonova choroba
G21 - Sekundárny parkinsonizmus
G22 - Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
G23 - Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
G24 - Dystónia
G25 - Iné extrapyramÍdové poruchy a poruchy hýbavosti
G26 - Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
G30 - Alzheimerova choroba
G31 - Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde
G32 - Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
G35 - Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex
G36 - Iná akútna roztrúsená demyelinizácia
G37 - Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
G40 - Epilepsia - zrádnik
G41 - Epileptický stav - status epilepticus
G43 - Migréna
G44 - Iné syndrómy bolesti hlavy
G45 - Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy
G46 - Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)
G47 - Poruchy spánku
G50 - Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus)
G51 - Poruchy spánkového nervu (n. facialis)
G52 - Poruchy ostatných hlavových nervov
G53 - Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde
G54 - Poruchy nervových koreňov a spletí
G55 - Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde
G56 - Mononeuropatie hornej končatiny
G57 - Mononeuropatie dolnej končatiny
G58 - Iné mononeuropatie
G59 - Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G60 - Dedičná a idiopatická neuropatia
G61 - Zápalová polyneuropatia
G62 - Iné polyneuropatie
G63 - Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
G64 - Iná porucha periférnej nervovej sústavy
G70 - Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky
G71 - Primárne poruchy svalov
G72 - Iné myopatie
G73 - Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
G80 - Detské mozgové ochrnutie
G81 - Hemiplégia
G82 - Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
G83 - Iné paralytické syndrómy
G90 - Poruchy autonómneho nervového systému
G91 - Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus
G92 - Toxická encefalopatia
G93 - Iné poruchy mozgu
G94 - Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde
G95 - Iné choroby miechy
G96 - Iné poruchy centrálneho nervového systému
G97 - Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde
G98 - Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
G99 - Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus