Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

D50 - Málokrvnosť z nedostatku železa
D51 - Málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12
D52 - Málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej
D53 - Iné nutričné málokrvnosti
D55 - Anémia zavinená poruchami enzýmov
D56 - Talasémia
D57 - Kosáčikovité anémie
D58 - Iné dedičné hemolytické anémie
D59 - Získaná hemolytická anémia
D60 - Získaná čistá aplázia červených krviniek - erytroblastopénia
D61 - Iné aplastické anémie
D62 - Akútna pohemoragická anémia
D63 - Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde
D64 - Iné anémie
D65 - Roztrúsená vnútrocievna koagulácia (defibrinačný syndróm)
D66 - Dedičný nedostatok faktora VIII
D67 - Dedičný nedostatok faktora IX
D68 - Iné koagulačné poruchy
D69 - Purpura a iné hemoragické choroby
D70 - Agranulocytóza
D71 - Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov
D72 - Iné poruchy bielych krviniek
D73 - Choroby sleziny
D74 - Methemoglobinémia
D75 - Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
D76 - Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty
D77 - Iná porucha krvi a krvotvorných ústrojov pri chorobách zatriedených inde
D80 - Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok
D81 - Kombinovaná imunitná nedostatočnosť
D82 - Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami
D83 - Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť
D84 - Iné imunodeficiencie
D86 - Sarkoidóza
D89 - Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde
D90 - Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch
 


 

comments powered by Disqus