Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

Q00 - Anencefalus a podobné vrodené chyby
Q01 - Encefalokéla
Q02 - Mikrocefália
Q03 - Kongenitálny hydrocefalus
Q04 - Iné vrodené chyby mozgu
Q05 - Spina bifida
Q06 - Iné vrodené chyby miechy
Q07 - Iné vrodené chyby nervového systému
Q10 - Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očnice
Q11 - Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Q12 - Vrodené chyby šošovky
Q13 - Vrodené chyby predného segmentu oka
Q14 - Vrodené chyby zadného segmentu oka
Q15 - Iné vrodené chyby oka
Q16 - Vrodené chyby ucha zapríčiňujúce zhoršenie počutia
Q17 - Iné vrodené chyby ucha
Q18 - Iné vrodené chyby tváre a krku
Q20 - Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Q21 - Vrodené chyby srdcových priehradiek
Q22 - Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne
Q23 - Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Q24 - Iné vrodené chyby srdca
Q25 - Vrodené chyby veľkých artérií
Q26 - Vrodené chyby veľkých žíl
Q27 - Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Q28 - Iné vrodené chyby obehovej sústavy
Q30 - Vrodené chyby nosa
Q31 - Vrodené chyby hrtana
Q32 - Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Q33 - Vrodené chyby pľúc
Q34 - Iné vrodené chyby dýchacích ORGÁNov
Q35 - Rázštep podnebia
Q36 - Rázštep pery
Q37 - Rázštep podnebia s rázštepom pery
Q38 - Iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana
Q39 - Vrodené chyby pažeráka
Q40 - Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Q41 - Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie tenkého čreva
Q42 - Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie hrubého čreva
Q43 - Iné vrodené chyby čreva
Q44 - Vrodené chyby žlčníka, žlčových vývodov a pečene
Q45 - Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Q50 - Vrodené chyby vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice
Q51 - Vrodené chyby maternice a krčka maternice
Q52 - Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov
Q53 - Nezostúpený semenník
Q54 - Hypospádia
Q55 - Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov
Q56 - Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus
Q60 - Agenéza a iné redukčné defekty obličiek
Q61 - Cystická choroba obličiek
Q62 - Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu
Q63 - Iné vrodené chyby obličiek
Q64 - Iné vrodené chyby močovej sústavy
Q65 - Vrodené deformácie bedIER
Q66 - Vrodené deformácie nôh
Q67 - Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka
Q68 - Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Q69 - Polydaktýlia
Q70 - Syndaktýlia
Q71 - Redukčné defekty hornej končatiny
Q72 - Redukčné defekty dolnej končatiny
Q73 - Redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny
Q74 - Iné vrodené chyby končatiny (končatín)
Q75 - Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre
Q76 - Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Q77 - Osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice
Q78 - Iné osteochondrodysplázie
Q79 - Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde
Q80 - Vrodená ichtyóza
Q81 - Epidermolysis bullosa
Q82 - Iné vrodené chyby kože
Q83 - Vrodené chyby prsníka
Q84 - Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)
Q85 - Fakomatózy nezatriedené inde
Q86 - Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi vonkajšími príčinami nezatriedené inde
Q87 - Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré sústavy
Q89 - Iné vrodené chyby nezatriedené inde
Q90 - Downov syndróm
Q91 - Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Q92 - Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov nezatriedené inde
Q93 - Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde
Q95 - Vyvážená prestavba a štruktúrne markery nezatriedené inde
Q96 - Turnerov syndróm
Q97 - Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp, nezatriedené inde
Q98 - Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp, nezatriedené inde
Q99 - Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
 


 

comments powered by Disqus