Status asthmaticus (záduchový stav)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J46

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus