Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J80

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus