Pneumokonióza, zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J61

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus