Pneumokonióza združená s tuberkulózou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J65

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus