Pneumokonióza baníkov uhoľných baní

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J60

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus