Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J92

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

J920 - Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) s azbestom
J929 - Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) bez azbestu
 


 

comments powered by Disqus