Pneumokonióza, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J64

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus