Chrípka, zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J09

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus