Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J66

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

J660 - Bysinóza
J661 - Choroba spracovateľov ľanu
J662 - Kanabinóza
J668 - Choroba dýchacích ciest, zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom
 


 

comments powered by Disqus