Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J82

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy

 


 

comments powered by Disqus