Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G98

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

 


 

comments powered by Disqus