Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G07

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

 


 

comments powered by Disqus