Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G59

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

G590 - Diabetická mononeuropatia (E10-E14, štvrtá pozícia .4†)
G598 - Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus