Iná porucha periférnej nervovej sústavy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G64

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

 


 

comments powered by Disqus