Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G02

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

G020 - Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G021 - Meningitída pri mykózach zatriedených inde
G028 - Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus