Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G82

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

G820 - Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G820 - Chabá paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G820 - Chabá paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G820 - Chabá paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G820 - Chabá paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G820 - Chabá paraplégia
G821 - Spastická paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G821 - Spastická paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G821 - Spastická paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G821 - Spastická paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G821 - Spastická paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G821 - Spastická paraplégia
G822 - Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G822 - Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G822 - Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G822 - Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G822 - Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G822 - Nešpecifikovaná paraplégia
G823 - Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G823 - Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G823 - Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G823 - Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G823 - Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G823 - Chabá tetraplégia
G824 - Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G824 - Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G824 - Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G824 - Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G824 - Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G824 - Spastická tetraplégia
G825 - Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G825 - Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G825 - Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G825 - Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G825 - Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G825 - Nešpecifikovaná tetraplégia
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy C1 – C3
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy C4 – C5
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy C6 – C8
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy Th1 – Th6
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy Th7 – Th10
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy Th11 – L1
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy L2 – S1
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy S2 – S5
G826 - Funkčná výška poškodenia miechy neurčená
 


 

comments powered by Disqus