Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G22

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

 


 

comments powered by Disqus