Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G06

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

G060 - Intrakraniálny absces a granulóm
G061 - Intraspinálny absces a granulóm
G062 - Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus