Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými chorobách zatriedených inde a nešpecifikovanými príčinami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G03

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

G030 - Nehnisová meningitída
G031 - Chronická meningitída
G032 - Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)
G038 - Meningitída vyvolaná inými bližšie určenými príčinami
G039 - Meningitída, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus