Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G45

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

Podrobnejšie diagnózy

G450 - Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G450 - Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G450 - Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G450 - Syndróm vertebrobazilárnej artérie
G451 - Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G451 - Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom do 1 hodiny
G451 - Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G451 - Syndróm krčnice (hemisférický)
G452 - Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G452 - Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom do 1 hodiny
G452 - Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G452 - Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie
G453 - Amaurosis fugax, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G453 - Amaurosis fugax, s úplným ústupom do 1 hodiny
G453 - Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G453 - Amaurosis fugax
G454 - Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G454 - Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom do 1 hodiny
G454 - Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G454 - Prechodná celková amnézia
G458 - Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G458 - Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G458 - Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G458 - Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy
G459 - Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G459 - Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom do 1 hodiny
G459 - Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G459 - Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat
 


 

comments powered by Disqus