Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G26

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy

 


 

comments powered by Disqus